Zwołanie NWZA Spółki

Raport Bieżący nr 10/2017

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii N z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.
Pozostała treść ogłoszenia znajduje się w załączeniu do raportu.

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close