Zmiany w Statucie Spółki wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2023 r.

Bieżący | EBI | 9/2023

Zarząd Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2023 roku („ZWZ”) dokonało uchwałą nr 19 ZWZ zmiany treści §8 ust. 1 lit. a Statutu Spółki oraz uchwałą nr 20 ZWZ zmiany treści § 8 ust. 2 Statutu Spółki.
Treść dokonanych zmian przedstawiona jest w załączniku do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.
  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

DOKONANE ZMIANY W STATUCIE DEVO ENERGY SA.pdf

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close