Zmiany Statutu Spółki

Zarząd Spółki Devoran S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 16 lutego 2018 r. podjęło uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki obejmujące:
– zmianę firmy (nazwy) Spółki,
– zmianę § 6 Statutu Spółki w pkt 56 zastępując kropkę przecinkiem i dopisuje się nowe przedmioty działalności.

W związku z powyższym Spółka w załączeniu przekazuje nowe brzmienie Statutu Spółki uwzględniające zmiany wynikające z uchwał Walnego Zgromadzenia.

Informacja o dokonaniu rejestracji zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy zostanie przekazana w formie raportu bieżącego niezwłocznie po powzięciu przez Spółkę informacji o rejestracji zmian Statutu Spółki.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2 lit. b Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Statut.pdf

 

 

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close