Zawieszenie obrotu akcjami

Raport Bieżący nr 23/2014

Zarząd Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) w dniu 17 czerwca 2014 roku powziął informację, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 17 czerwca 2014 r. podjął Uchwałę nr 701/2014 w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami Emitenta w związku z przeprowadzaniem procesu scalania akcji Spółki.

Na podstawie §11 ust. 1 pkt 1) Regulaminu ASO, po rozpatrzeniu wniosku Emitenta o zawieszenie notowań akcji w związku ze zmianą ich wartości nominalnej, Zarząd Giełdy postanowił zawiesić obrót akcjami Spółki, oznaczonymi kodem ” PLVGUAR00011″, począwszy od dnia 20 czerwca 2014 r. do dnia 7 lipca 2014 r. (włącznie).
Zlecenia maklerskie na akcje Emitenta, przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a nie zrealizowane do końca dnia 18 czerwca 2014 r., tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu. W okresie zawieszenia zlecenia maklerskie na akcje Spółki nie będą przyjmowane.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close