Zawieszenie notowań akcji

Raport bieżący 17/2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 21 września 2017 r. została podjęta Uchwała Nr 1088/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami spółki DEVORAN S.A. Zgodnie z jej treścią w związku z żądaniem zgłoszonym przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 78 ust. 3 w zw. z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd Giełdy postanowił zawiesić obrót w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki DEVORAN S.A., oznaczonymi kodem „PLVGUAR00011”.

Powyższe ryzyko zostało ujęte w dokumencie informacyjnym Devoran S.A. dla akcji serii M.

Zarząd w celu wyjaśnienia ewentualnego braku wpływu zawiadomień do Spółki od podmiotów, które nabyły akcje Devoran SA., skontaktował się z byłym akcjonariuszem, Carom Sp. z o.o., i otrzymał informacje, że większość podmiotów nabywających akcje od Carom Sp. z o.o. nie nabyła pakietu akcji stanowiących powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu. Tylko jeden podmiot nabywał akcje dwukrotnie, ale z przekazanych informacji wynika, że podmiot ten nie naruszył obowiązków informacyjnych albowiem w dniu nabycia akcji w ilości, która mogłaby skutkować przekroczeniem progu 5% głosów na walnym zgromadzeniu, dokonał jednoczesnego ich zbycia przez co obowiązek informacyjny u tego podmiotu nie powstał. Nabycie i zbycie akcji w tym samym dniu było czynnością techniczną spowodowaną niezależnymi czynnikami związanymi z przeniesieniem akcji pomiędzy podmiotami i rachunkami w dwóch różnych biurach maklerskich.

O wpłynięciu do Spółki informacji o zbyciu akcji przez Carom Sp. z o.o. Emitent informował w raportach bieżących ESPI nr 12/2017 i 13/2017 z dnia 15 września 2017 roku.

Emitent udzieli wszelkich niezbędnych informacji, których jest w posiadaniu Organizatorowi Alternatywnego Systemu Obrotu – Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego w przypadku wystąpienia przez te podmioty z pytaniami w celu jak najszybszego przywrócenia do notowań akcji Devoran S.A.

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close