(ESPI) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. informuje, iż w dniu 31 lipca 2013 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pani Anety Jurkiewicz.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem udział głosów Pani Anety Jurkiewicz w ogólnej liczbie głosów Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. zmniejszył się o 6.835.000 sztuk akcji imiennych.

Zmiana udziału w ogólnej liczbie akcji nastąpiła w wyniku umowy sprzedaży akcji z dnia 30 lipca 2013 roku.

Po w/w zmianie Aneta Jurkiewicz posiada łącznie 6.446.004 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 6,84% kapitału zakładowego, uprawniających do wykonywania 6,35% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Liczba głosów wynosi 6.446.004 sztuki.

Przed w/w zmianą Aneta Jurkiewicz posiadała 13.281.004 akcji zwykłych na okaziciela oraz imiennych, stanowiących 14,10% kapitału zakładowego, uprawniających do wykonywania 19,79% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Liczba głosów wynosiła 20.062.004 sztuk.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close