Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej spółki Devoran S.A. oraz podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki

Raport bieżący | EBI | 14/2021

Zarząd spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że podczas posiedzenia w dniu 30 kwietnia 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki („Rada Nadzorcza”) powierzyła:
1. Panu Andrzejowi Wrona pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
2. Panu Pawłowi Kicińskiemu pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
3. Pani Natalii Gołębiowskiej pełnienie funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

Ponadto, Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu dzisiejszym przyjęła tekst jednolity statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniu 30 kwietnia 2021 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 oraz § 4 ust. 2 pkt 2) lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”

  • Roman Cała – Prezes Zarządu

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close