Udział akcjonariuszy akcji serii M w ZWZ w dniu 29 czerwca 2017 roku

Raport bieżący 10/2017

Postawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd spółki pod firmą Devoran S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że Spółka w związku z trwającą procedurą dematerializacji akcji Spółki serii M związaną z ubieganiem się o wprowadzenie akcji serii M do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect (ASO NewConnect) prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) legitymacja akcjonariuszy posiadających akcje serii M na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca2017 r. (ZWZ) zostanie przeprowadzona na podstawie spisu nabywców akcji serii M.

W dniu 01 marca 2017 r. Zarząd KDPW podjął uchwałę nr 135/17, na mocy której 14.233.603 akcje Spółki serii M zostaną zarejestrowane w KDPW pod warunkiem podjęcia przez GPW decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowań tych akcji na ASO NewConnect. W dniu 06 marca 2017 roku Spółka złożyła stosowne wnioski do GPW, ale proces związany z wprowadzeniem akcji serii M nie został jeszcze zakończony. W związku z powyższym zgłoszeniem akcjonariuszy z akcji serii M do udziału na ZWZ w dniu 29 czerwca 2017 r. za pośrednictwem domów maklerskich i KDPW jest technicznie niemożliwe.

W związku z powyższym aby umożliwić udział w nadchodzącym ZWZ akcjonariuszom z akcji serii M, Spółka przyjmie, iż wszyscy akcjonariusze, którzy złożyli zapisy na akcje serii M, którym te akcje zostały przydzielone i którzy zostali zamieszczeni w spisie nabywców akcji serii M, są uprawnieni do wzięcia udziału w ZWZ, a legitymacja tych akcjonariuszy zostanie przeprowadzona na podstawie okazania stosownych dokumentów tożsamości lub dokumentów potwierdzających właściwą reprezentację na podstawie spisów nabywców posiadanych przez spółkę. Akcjonariusze, którzy będą chcieli głosować z akcji serii M na ZWZ w dniu 29.06.2017 są proszeni o zgłoszenie drogą mailową na adres office@devoran.pl i informację z jakiej ilości akcji serii M chcą głosować na ZWZ, oraz czy chcą dokonać rozbicia akcji serii M na różne ilości w kartach do głosowania, a jeśli tak to, jakie ilości akcji mają się znaleźć na poszczególnych kartach do głosowania. Powyższa informacja jest niezbędna w celu właściwego przygotowania kart do głosowania z akcji serii M.

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close