Treść uchwał podjętych oraz niepodjętych na ZWZ spółki w dniu 30 kwietnia 2021 r.

Raport bieżący | EBI | 12/2021

Zarząd Devoran S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 30 kwietnia 2021 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) podczas którego między innymi zostały podjęte uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 4, uchwały nr 5, uchwały nr 6, uchwały nr 15, uchwały nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2020 roku oraz uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Spółki.
Ponadto, ZWZ nie podjęło uchwały nr 45 w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki oraz dokonania zmian w Statucie Spółki.
Emitent informuje także, że na wniosek akcjonariusza Pawła Kicińskiego, który zgłosił żądanie umieszczenia w porządku obrad punktu nr 21 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych odstąpiono od realizacji tegoż punktu porządku obrad i nie przeprowadzono głosowania nad uchwałą w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych. (Raporty ESPI 12/2021, 13/2021).
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Emitent przekazuje do publicznej wiadomości treść wszystkich uchwał podjętych oraz niepodjętych podczas ZWZ.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 i 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”.

  • Roman Cała – Prezes Zarządu

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close