Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki w dniu 15 grudnia 2021 r.

Bieżący | EBI | 23/2021

Zarząd Spółki DEVO ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 15 grudnia 2021 r. („NWZ”).
Jednocześnie Emitent informuje, że podczas NWZ została podjęta między innymi uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii N z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 04.01.2022 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 i 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

  • Michał Krzyżanowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

2021.12.15_DEVO_NWZ_TREŚĆ PODJĘTYCH UCHWAŁ.pdf

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close