Rezygnacja Prezesa Zarządu

Bieżący | EBI | 10/2020

Zarząd spółki pod firmą DEVORAN S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 20.07.2020 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Jana Karaszewskiego z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz rezygnacja z członkostwa w Zarządzie Spółki ze skutkiem na dzień 20.07.2020 r. Jednocześnie Emitent informuje, iż Pan Jan Karaszewski złożył również rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz rezygnację z członkostwa w Zarządzie spółki DLKF Sp. z o.o.- spółki zależnej Emitenta ze skutkiem na dzień 20.07.2020 r.

Powodem rezygnacji są względy osobiste.
Podstawa prawna § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close