Rejestracja przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Emitenta

Raport Bieżący nr 14/2015

Zarząd Devoran S.A. (dalej jako Emitent), niniejszym informuje, iż w dniu wczorajszym tj. 18 sierpnia br., powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 3 sierpnia 2015 roku obniżenia kapitału zakładowego.

Kapitał zakładowy Emitenta został obniżony o kwotę 9.095.690,00 zł, tj. z kwoty 9.377.000,00 zł do kwoty 281.310,00 zł poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki z 10,00 zł każda na 0,30 zł każda.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close