Podjęcie Uchwał Zarządu ws. ustalenia harmonogramu oferty publicznej akcji serii L oraz ceny emisyjnej akcji serii L

Raport Bieżący nr 15/2015

Zarząd Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje o podjęciu w dniu dzisiejszym tj. 26 sierpnia 2015 roku przez Zarząd Emitenta Uchwały nr 01/08/2015 w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii L oraz Uchwały nr 02/08/2015 w sprawie ustalenia ceny akcji serii L.

Zgodnie z podjętymi Uchwałami Zarząd Emitenta informuję, iż:

Niniejszym ustala się następujący harmonogram oferty publicznej akcji serii L:

04 września 2015 r. – Publikacja Memorandum Informacyjnego Devoran S.A.,

07 września 2015 r. – Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru na akcje serii L tj. zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych,

21 września 2015 r. – Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru na akcje serii L tj. zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych,?

05 października 2015 r. – Przydział akcji serii L objętych w wykonaniu prawa poboru (zapisów podstawowych i dodatkowych),

06 października 2015 r. – Przyjmowanie zapisów na akcje serii L nieobjęte w wykonaniu prawa poboru przez podmioty które odpowiedzą na ofertę Zarządu Spółki,

08 października 2015 r. – Przydział zapisów na akcje serii L objęte w odpowiedzi na ofertę Zarządu.

Zarząd Emitenta ustala cenę akcji serii L w kwocie 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy).

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close