Nowa strategia rozwoju spółki Devoran S.A.

Raport bieżący 6/2017

Zarząd spółki pod firmą Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) niniejszym przekazuje opracowaną nową strategie działalności spółki Devoran S.A.

Spółka Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie od 2012 roku zgodnie z opublikowaną wtedy strategią zajmowała się inwestowaniem i zarządzaniem w spółkami z różnych branż, co miało przynieść ponadprzeciętną stopę zwrotu.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w raporcie za I kwartał 2017 roku poprzedni Zarząd Emitenta realizował konsekwentnie przyjętą strategię działalności inwestycyjnej skupiającą się na angażowaniu w przedsięwzięcia, które przy zwiększonym ryzyku mogą przynieść ponadprzeciętną stopę zwrotu, jak również stabilne spółki generujące stałe zyski. Głównym celem spółki było wyszukiwanie i nabywanie podmiotów posiadających atrakcyjne aktywa, stabilną pozycję finansową bądź też bardzo dobre perspektywy rozwoju. Ze względu na fakt, że powyższa strategia nie przekładała się na wyniki finansowe spółki, Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 09 maja 2017 roku postanowiła odwołać Pana Sławomira Karaszewskiego z Zarządu Spółki i powołać nowego Prezesa Zarządu Pana Przemysława Marczaka, którego zadaniem miało być opracowanie nowej strategii rozwoju Emitenta i realizacja opracowanej strategii.

Na podstawie przeprowadzonej analizy aktywów posiadanych przez spółkę oraz perspektyw dla różnych kierunków rozwoju spółki nowy Zarząd Devoran S.A. uznał, że Emitent powinien rozwijać działalność w kierunku wynajmu powierzchni komercyjnych. Podstawowa działalność spółki będzie polegała na nabywaniu atrakcyjnych nieruchomości komercyjnych lub przejmowaniu podmiotów, które są właścicielami takich nieruchomości, a następnie ich modernizacji i wynajmu. W przypadku gdy po nabyciu nieruchomości i przeprowadzeniu procesu rewitalizacji spółka uzyska atrakcyjną ofertę sprzedaży nieruchomości, Emitent nie wyklucza jej sprzedaży w celu uzyskania środków na dalsze inwestycje w nowe nieruchomości. Zarząd Emitenta zamierza zaangażować kapitał w rentowne przedsięwzięcia, które posiadają potencjał rozwojowy i dobre prognozy dla przychodów z najmu. Emitent planuje skoncentrować swoje działania na poszukiwaniu atrakcyjnie zlokalizowanych nieruchomości, których niska cena jest podyktowana stanem technicznym a po modernizacji ich lokalizacja będzie zapewniać stały wysoki dochód z czynszu. Celem Emitenta jest nabywanie aktywów po atrakcyjnych cenach w celu ich modernizacji i najmu. Wykonanie przyjętej strategii będzie realizowane poprzez bezpośrednie nabywanie nieruchomości lub nabywanie udziałów w atrakcyjnych spółkach, które będą tworzyć Grupę Kapitałową Emitenta . Zarząd nie wyklucza również nabywanie nieruchomości niezabudowanych, na których po postawieniu powierzchni pod najem będzie można osiągać wysoką stopę z inwestycji. W przypadku nabywania gruntów budowa na nich obiektów komercyjnych będzie zlecana generalnemu wykonawcy wyłonionemu w przetargu.

Zarząd w swojej strategii nie wyklucza również nabywania nieruchomości w sposób pośredni, czyli poprzez akwizycję podmiotów gospodarczych w upadłości lub w ciężkiej sytuacji finansowej. Na rynku nieruchomości często dochodzi do przymusowej sprzedaży atrakcyjnych aktywów, na przykład w wyniku postępowań upadłościowych. Emitent po nabyciu nieruchomości, w ramach prowadzonych działań będzie podnosił wartość posiadanych i nabywanych nieruchomości poprzez podwyższanie standardu budynków komercyjnych przeznaczonych pod wynajem. Spółka na etapie pozyskiwania informacji o nieruchomościach będzie w znacznym stopniu korzystać z usług podmiotów zewnętrznych. Zarząd planuje finasowanie nowej strategii rozwoju w pierwszej kolejności oprzeć poprzez przeprowadzenie emisji akcji z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy a w kolejnych etapach w oparciu o kredyty bankowe, firmy leasingowe jak również emisją obligacji. Realizacja strategii dalszego rozwoju spółki będzie oparta na podstawie znalezienia ciekawych obiektów pod wynajem oraz dostosowania źródeł finansowania nowej inwestycji do potrzeby osiągnięcia oczekiwanej stopy zwrotu w stosunku do poniesionych nakładów. Nabycie aktywów spółki DLFK Sp. z o.o. przez poprzedni Zarząd Emitenta w pełni pokrywa się z nową strategią rozwoju spółki. Zarząd Emitenta, ze względu na fakt, że w jego ocenie przyjęta strategia pokrywa się z zakresem wskazanym w aktualny Statucie spółki, przeprowadzi pełna analizę w zakresie nowej strategii w celu wniesienia ewentualnych propozycji zmiany Statutu Emitenta na Walnym Zgromadzeniu, tak aby dostosować go do założeń nowej strategii rozwoju.

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close