Kierunkowe plany rozwoju – rozszerzenie zakresu działalności

Raport bieżący 2/2018

Zarząd Spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent), informuje, że w dniu dzisiejszym zwołał
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 16 lutego 2018 r. (raportem ESPI nr 1/2018 z dnia 19 stycznia 2017 r), które w porządku obrad zawiera m.in. rozszerzenie przedmiotu działalności i zmianę nazwy Emitenta.

Zarząd Emitenta rekomenduje rozszerzenie przedmiotu działalności w obszarze rozwoju rozwiązań
technologicznych – ze szczególnym uwzględnieniem technologii blockchain – dla sektora informatycznego i finansowego.
Głównymi obszarami działalności Spółki miałyby być w przyszłości:
– tworzenie rozwiązań i planów marketingowych społecznościom blockchain,
– budowa zaplecza serwerowni („koparek”) spełniających wysoką wydajność mocy obliczeniowych i udzielanie tej mocy sieci blockchain,
– nawiązanie współpracy z podmiotami zagranicznymi celem rozwoju tehnologii blockchain.
Działalność dotychczasowa polegająca na inwestowaniu w nieruchomości komercyjne będzie kontynuowana.

Zarząd Emitenta uważa, że w przyszłości jego główne przychody będą generowane w oparciu o planowany zakres nowej działalności stąd tez podjął decyzję o zaproponowaniu zmiany nazwy Emitenta oraz wprowadzeniu do Statutu zmian w zakresie prowadzonej działalności poprzez dodanie nowych punktów. Realizacja ww. planów rozwoju będzie możliwa po zaakceptowaniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozszerzenia przedmiotu działalności.

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close