(EBI) Informacja zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect

Zarząd Spółki informuje o niezawinionym incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”). Wskazane naruszenie dotyczy nieprzekazania informacji o zmianie porządku obrad w NWZA Devoran Spółka Akcyjna, które odbędzie się 31 grudnia 2013 roku.

Dnia 18 grudnia 2013 roku do siedziby Spółki wpłynęło pismo z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie opublikowania raportu z nowym porządkiem obrad NWZA Spółki zwołanego na dzień 31.12.2013r. W piśmie wskazano iż 9 grudnia Giełda otrzymała do wiadomości dokument będący wnioskiem o umieszczenie określonych spraw
w porządku obrad walnego zgromadzenia spółki Devoran S.A., podpisany przez akcjonariuszy Spółki reprezentujących łącznie 5,26% kapitału zakładowego oraz 4,85% ogólnej liczby głosów, którego to dokumentu Spółka nie otrzymała. Po otrzymaniu informacji z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Spółka opublikowała w raporcie nr 29/2013 w dniu 20.12.2013r. nowy porządek obrad wg żądania akcjonariuszy.

Podstawa prawna: Załącznik do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close