Informacja o zmniejszeniu udziału ponizej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

Zarząd spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 20 stycznia 2016 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Witolda Gazdy o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Pana Witolda Gazdę dnia 14 stycznia 2016 roku nastąpiło zmniejszenie udziału progu 5 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zmniejszenie nastąpiło w wyniku rejestracji w dniu 14 stycznia 2016 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii L. Przed rejestracją akcji serii L Pan Witold Gazda posiadał 58.710 akcji Spółki ( co stanowiło 6,26% udziału w kapitale zakładowym Spółki), uprawniających do 58.710 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ( stanowiących łącznie 5,78 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki).

W wyniku rejestracji akcji serii L udział w kapitale zakładowym Spółki na dzień 14 stycznia 2016 r. wynosił 58.710 akcji i uległ zmniejszeniu do 0,63% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniał do 58.710 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki( stanowiących 0,63% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki).

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close