(ESPI) Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w liczbie głosów

Raport bieżący 5/2014

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: ustawa o ofercie), Zarząd Devoran S.A. informuje, iż w dniu 15.04.2014 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Łukasza Michalskiego, Pani Ewy Lachera oraz Pana Marka Józefiaka(Zawiadamiający)o rozwiązaniu porozumienia akcjonariuszy z dnia 31.12.2013r. na mocy którego zawiadamiający posiadali łącznie 8,58% w liczbie głosów ogółem. W wyniku rozwiązania przedmiotowego porozumienia zmniejszył się łączny udział w liczbie głosów ogółem poniżej progu 5%.

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close