(ESPI) Akcjonariusze powyżej 5% głosów na NWZA po zarządzonej przerwie w obradach

Zarząd Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zgodnie z zapisem art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 10 stycznia 2014r., po zarządzonej przerwie Uchwałą nr 1 z dnia 31 grudnia 2013r. Lista z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z podaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym WZA oraz w ogólnej liczbie głosów.

 

Liczba akcji na NWZA: 33.255.000 sztuk

 

1. Michalski Łukasz – 4.600.000 akcji uprawniających do 4.600.000 głosów, co stanowiło 13,83% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 4,53% ogólnej liczny głosów.

2. Lachera Ewa – 4.600.000 akcji uprawniających do 4.600.000 głosów, co stanowiło 13,83% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 4,53% ogólnej liczny głosów.

3. Przybyłowski Henryk – 4.050.000 akcji uprawniających do 4.050.000 głosów, co stanowiło 12,18% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 3,98% ogólnej liczny głosów.

4. Marczak Przemysław – 6.000.000 akcji uprawniających do 6.000.000 głosów, co stanowiło 18,04% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 5,90% ogólnej liczny głosów.

5. Karaszewska Izabela – 6.835.000 akcji uprawniających do 13.670.000 głosów, co stanowiło 41,11% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 13,45% ogólnej liczny głosów.

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close