DEVORAN SA Rejestracja w KDPW jpp akcji Devoran S.A.

3Raport Bieżący nr 18/2015

 

Zarząd Spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informacje, iż w dniu 2 września 2015 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) podjął uchwałę nr 585/15, na mocy której postanowił zarejestrować 937.700 jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki, o wartości nominalnej 0,30 zł każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 sierpnia 2015 r., dla których dniem prawa poboru jest 5 września 2015 r., oraz oznaczyć je kodem PLVGUAR0052.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close