Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu

Bieżący | EBI | 1/2021

Zarząd Spółki Devoran S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał pismo od Wiceprezesa Zarządu Pana Roberta Rasińskiego, w którym informuje on iż składa rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu oraz członkostwa w Zarządzie Emitenta z dniem 18 stycznia 2020 roku.

Powodem rezygnacji są przyczyny osobiste.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje Bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Wojciech Mazurkiewicz – Prezes Zarządu

Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki

Bieżący | EBI | 24/2020

Zarząd Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 29 grudnia 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę powołującą do Zarządu Spółki Pana Roberta Rasińskiego powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Życiorys Pana Roberta Rasińskiego stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zw. z § 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego System Obrotu

  • Wojciech Mazurkiewicz – Prezes Zarządu

Załączniki:

ŻYCIORYS_ROBERT_RASIŃSKI.pdf

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny Spółki – korekta

Kwartalny | EBI | 23/2020

Zarząd Spółki Devoran S.A. w nawiązaniu do raportu (EBI 22/2020) z dnia 16.11.2020 r. przekazuje w załączniku korektę jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego Spółki za III kwartał 2020 r.
W raporcie EBI 22/2020 błędnie podano informacje o strukturze Akcjonariatu Spółki.
  • Wojciech Mazurkiewicz – Prezes Zarządu

Załączniki:

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT DEVORAN S.A. ZA III KWARTAŁ 2020 R..pdf

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny Spółki Devoran S.A. za III kwartał 2020 r.

Kwartalny | EBI | 22/2020

Zarząd Spółki Devoran S.A. przekazuje w załączniku jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku.
  • Wojciech Mazurkiewicz – Prezes Zarządu

Załączniki:

DEVORAN S.A. RAPORT ZA III KWARTAŁ 2020 R..pdf

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej spółki Devoran S.A. oraz podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki

EBI | 21/2020

Zarząd spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu dzisiejszym postanowiła wybrać:
1. na przewodniczącego Rady Nadzorczej pana Grzegorza Onichimowskiego;
2. na wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej pana Radosława Grabosia; oraz
3. na sekretarza Rady Nadzorczej panią Sandrę Strzelecką.

Ponadto, Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu dzisiejszym przyjęła tekst jednolity statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki podjętych dnia 21 października 2020 r.

Przyjęty tekst jednolity statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Życiorysy przewodniczącego oraz sekretarza Rady Nadzorczej Spółki stanowiły załączniki do raportu bieżącego Spółki nr 20/2020.
Życiorys wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki stanowił załączniki do raportu bieżącego Spółki nr 9/2020.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 oraz § 4 ust. 2 pkt 2) lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”

Wojciech Mazurkiewicz – Prezes Zarządu

Załączniki:

DEV_201106_Zał_RB_Tekst jednolity statutu spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie przyjęty dnia 6 listopada 2020 r.pdf

Treść uchwał podjętych na NWZ spółki w dniu 21.10.2020 r.

EBI | 19/2020

Zarząd Spółki Devoran S.A. (dalej: „Emitent”) w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbyło się w dniu 21 października 2020 r.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 i 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”

Wojciech Mazurkiewicz – Prezes Zarządu
Załączniki:

TREŚĆ UCHWAŁ NWZ DEVORAN S.A..pdf

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

EBI | 20/2020

Zarząd Spółki Devoran S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 21 października 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały o odwołaniu z Rady Nadzorczej Emitenta:
1. Panią Natalię Gołębiowską;
2. Pana Krzysztofa Moszkiewicza;
3. Pana Michała Nyznara; oraz
4. Pana Michała Tymczyszyna.Równocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało na członków Rady Nadzorczej Emitenta następujące osoby:
1. Pana Ludomira Duda;
3. Pana Pawła Millera;
4. Pana Grzegorza Onichimowskiego; oraz
4. Panią Sandrę Strzelecką.

Życiorysy nowopowołanych członków Rady Nadzorczej Emitenta stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”

  • Wojciech Mazurkiewicz – Prezes Zarządu

Załączniki:

DEV_201022_RN_Ludomir Duda.pdf
DEV_201022_RN_Paweł Miller.pdf
DEV_201022_RN_Grzegorz Onichimowski.pdf
DEV_201022_RN_Sandra Strzelecka.pdf

Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej

EBI | 18/2020

Zarząd spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w związku z publikacją ogłoszenia o zwołaniu na dzień 21 października 2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki oraz przewidzianym w porządku obrad punktem 8. dotyczącym zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, w dniu 13 października 2020 r. do Spółki od akcjonariusza Emitenta – spółki Carom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – wpłynęły dokumenty zgłaszające kandydaturę:
1. pana Ludomira Dudy,
2. pana Pawła Millera,
3. pana Grzegorza Onichimowskiego
na stanowisko członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Życiorysy, oświadczenia oraz zgłoszenie kandydatów na stanowisko członków Rady Nadzorczej Emitenta stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  • Wojciech Mazurkiewicz – Prezes Zarządu

Załączniki:

Ludomir Duda_CV.pdf
Oświadczenie zgoda na kandydowanie Ludomir Duda.pdf
Paweł Miller_CV.pdf
Oświadczenie_zgoda na kandydowanie Paweł Miller.pdf
Grzegorz Onichimowski_CV.pdf
Oświadczenie zgoda na kandydowanie Grzegorz Onichimowski.pdf
Zgłoszenie kandydatów do RN DEVORAN SA.pdf

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Devoran S.A. wraz z projektami uchwał

EBI | 17/2020

Zarząd spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 21 października 2020 r., o godz. 12:00, przy ul. Stefana Okrzei 1A, 03-715 Warszawa („Zgromadzenie”),
Treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Wojciech Mazurkiewicz – Prezes Zarządu
Załączniki:

NWZA DEVORAN 21102020 ZWOŁANIE.pdf

NWZA DEVORAN 21102020 PROJEKTY UCHWAŁ.pdf

Odwołanie dotychczasowego Prezesa Zarządu i powołanie nowego Prezesa Zarządu

EBI | 16/2020

Zarząd Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 18 września 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o dokonaniu z dniem podjęcia uchwał zmian w składzie Zarządu Spółki polegających na:
1. odwołaniu Pana Romana Zdzisława Cała z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz ze składu Zarządu Spółki; oraz
2. powołaniu Pana Wojciecha Mazurkiewicza do Zarządu Spółki oraz powierzeniu mu stanowiska Prezesa Zarządu Spółki.Życiorys Pana Wojciecha Mazurkiewicza stanowi załącznik do niniejszego raportu.Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zw. z § 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego System Obrotu

Wojciech Mazurkiewicz – Prezes Zarządu

Załączniki: ŻYCIORYS WOJCIECH MAZURKIEWICZ.pdf

 

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close