Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Bieżący | EBI | 11/2021

Zarząd Devoran S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 29 marca 2021 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej Devoran S.A. od pana Grzegorza Onichimowskiego ze skutkiem na dzień dzisiejszy.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”

  • Roman Cała – Prezes Zarządu

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Bieżący | EBI | 10/2021

Zarząd Devoran S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 23 marca 2021 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej Devoran S.A. od pana Ludomira Duda ze skutkiem na dzień dzisiejszy.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”

  • Roman Cała – Prezes Zarządu

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

EBI | 9/2021

Zarząd Devoran S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 22 marca 2021 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Devoran S.A. od pani Sandry Strzeleckiej ze skutkiem na dzień dzisiejszy.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”

  • Roman Cała – Prezes Zarządu

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Bieżący | EBI | 2/2021

Zarząd spółki pod firmą DEVORAN S.A. z siedzibą w Warszawie
(„Emitent”, „Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r.

1. Raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za IV kwartał 2020 roku nie będzie publikowany.
Podstawa prawna § 6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect.

2. Raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za I kwartał 2020 roku – w dniu 14.05.2021 roku,

3. Raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za II kwartał 2020 roku – w dniu 13.08.2021 roku,

4. Raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za III kwartał 2020 roku – w dniu 12.11.2021 roku,

5. Raport roczny (jednostkowy i skonsolidowany) za 2020 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 19.03.2021 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Wojciech Mazurkiewicz – Prezes Zarządu

Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu Spółki za III kwartał 2020 r.

Kwartalny | EBI | 5/2021

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 6/2021 z dnia 16.03.2021 r. Zarząd Spółki Devoran S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje korektę jednostkowego i skonsolidowanego raportu Spółki za III kwartał 2020 roku. Korekta polega na podpisaniu raportu przez osobę prawidłowo umocowaną na dzień publikacji raportu tj. 16.11.2020 r.- Prezesa Zarządu Romana Cała.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

  • Roman Cała – Prezes Zarządu

Załączniki:

korekta raportu za III kwartał 2020 r. Devoran.pdf

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

EBI | 6/2021

Zarząd Devoran S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 18 marca 2021 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej od pana Pawła Miller ze skutkiem na dzień 18 marca 2021r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”

  • Roman Cała – Prezes Zarządu

Jednostkowy raport roczny Spółki Devoran S.A. za 2020 rok

Roczny | EBI | 7/2021

Zarząd Spółki Devoran S.A. przekazuje jednostkowy raport roczny Spółki za 2020 rok wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Roman Cała – Prezes Zarządu

Załączniki:

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY DEVORAN S.A. ZA 2020 R..pdf

OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DEVORAN S.A..pdf

DEVORAN JEDNOSTKOWE_EUR.pdf

OŚWIADCZENIE DEVORAN S.A. 2021 R..pdf

OŚWIADCZENIE 2 DEVORAN S.A. 2021 R..pdf

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO DEVORAN S.A. 2021 R..pdf

LIST DO AKCJONARIUSZY DEVORAN S.A..pdf

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Devoran S.A. za 2020 rok

Roczny | EBI | 8/2021

Zarząd Spółki Devoran S.A. przekazuje skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Devoran S.A. za 2020 rok wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Roman Cała – Prezes Zarządu

Załączniki:

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY DEVORAN S.A. ZA 2020 R..pdf

OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GK DEVORAN S.A..pdf

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GK DEVORAN S.A..pdf

DEVORAN_SKONSOLIDOWANE_EUR.pdf

OŚWIADCZENIE GK DEVORAN S.A. 2021 R..pdf

OŚWIADCZENIE 2 GK DEVORAN S.A. 2021 R..pdf

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO DEVORAN S.A. 2021 R..pdf

LIST DO AKCJONARIUSZY DEVORAN S.A..pdf

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Bieżący | EBI | 3/2021

Zarząd Devoran S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 17 września 2020 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej od pana Radosława Grabosia ze skutkiem na dzień jej złożenia.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”

  • Roman Cała – Prezes Zarządu

Informacja zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect

Bieżący | EBI | 4/2021

Zarząd Devoran S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego polegającego na nieprzekazaniu informacji o rezygnacji członka Rady Nadzorczej Spółki pana Radosława Grabosia.
Powodem nieprzekazania raportu był fakt, że w ciągu kilku godzin po złożeniu rezygnacji z Rady Nadzorczej pan Radosław Graboś dostarczył do spółki dokument „Cofnięcie rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej”.
Zarząd błędnie uznał, że w związku z tym do rezygnacji nie doszło.
Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby podobna sytuacja nie nastąpiła w przyszłości.

Podstawa prawna:
pkt 16a Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”

  • Roman Cała – Prezes Zarządu

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close