Raport okresowy za I kwartał 2021 roku

Raport kwartalny | EBI | 16/2021

Zarząd Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje jednostkowy i skonsolidowany kwartalny raport okresowy za I kwartał 2021 r. (okres od 01.01.2021 do 31.03.2021 r.)

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Michał Krzyżanowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

DEVORAN SA Q1 za 2021.pdf

Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu Spółki za III kwartał 2020 r.

Kwartalny | EBI | 5/2021

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 6/2021 z dnia 16.03.2021 r. Zarząd Spółki Devoran S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje korektę jednostkowego i skonsolidowanego raportu Spółki za III kwartał 2020 roku. Korekta polega na podpisaniu raportu przez osobę prawidłowo umocowaną na dzień publikacji raportu tj. 16.11.2020 r.- Prezesa Zarządu Romana Cała.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

  • Roman Cała – Prezes Zarządu

Załączniki:

korekta raportu za III kwartał 2020 r. Devoran.pdf

Jednostkowy raport roczny Spółki Devoran S.A. za 2020 rok

Roczny | EBI | 7/2021

Zarząd Spółki Devoran S.A. przekazuje jednostkowy raport roczny Spółki za 2020 rok wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Roman Cała – Prezes Zarządu

Załączniki:

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY DEVORAN S.A. ZA 2020 R..pdf

OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DEVORAN S.A..pdf

DEVORAN JEDNOSTKOWE_EUR.pdf

OŚWIADCZENIE DEVORAN S.A. 2021 R..pdf

OŚWIADCZENIE 2 DEVORAN S.A. 2021 R..pdf

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO DEVORAN S.A. 2021 R..pdf

LIST DO AKCJONARIUSZY DEVORAN S.A..pdf

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Devoran S.A. za 2020 rok

Roczny | EBI | 8/2021

Zarząd Spółki Devoran S.A. przekazuje skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Devoran S.A. za 2020 rok wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Roman Cała – Prezes Zarządu

Załączniki:

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY DEVORAN S.A. ZA 2020 R..pdf

OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GK DEVORAN S.A..pdf

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GK DEVORAN S.A..pdf

DEVORAN_SKONSOLIDOWANE_EUR.pdf

OŚWIADCZENIE GK DEVORAN S.A. 2021 R..pdf

OŚWIADCZENIE 2 GK DEVORAN S.A. 2021 R..pdf

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO DEVORAN S.A. 2021 R..pdf

LIST DO AKCJONARIUSZY DEVORAN S.A..pdf

Zawiadomienie w trybie artykułu 69 ustawy o ofercie publicznej o nabyciu akcji

Zarząd Spółki DEVORAN S.A. przekazuje w załączniku otrzymane w dniu dzisiejszym od Pana Roberta Rasińskiego zawiadomienie o nabyciu akcji.

zawiadomienie_akcjonariusza_Devoran_S.A.pdf

 

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny Spółki – korekta

Kwartalny | EBI | 23/2020

Zarząd Spółki Devoran S.A. w nawiązaniu do raportu (EBI 22/2020) z dnia 16.11.2020 r. przekazuje w załączniku korektę jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego Spółki za III kwartał 2020 r.
W raporcie EBI 22/2020 błędnie podano informacje o strukturze Akcjonariatu Spółki.
  • Wojciech Mazurkiewicz – Prezes Zarządu

Załączniki:

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT DEVORAN S.A. ZA III KWARTAŁ 2020 R..pdf

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny Spółki Devoran S.A. za III kwartał 2020 r.

Kwartalny | EBI | 22/2020

Zarząd Spółki Devoran S.A. przekazuje w załączniku jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku.
  • Wojciech Mazurkiewicz – Prezes Zarządu

Załączniki:

DEVORAN S.A. RAPORT ZA III KWARTAŁ 2020 R..pdf

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2020 r.

Kwartalny | EBI | 15/2020

Zarząd Spółki Devoran S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączniku jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny Spółki za II kwartał 2020 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Roman Cała – Prezes Zarządu

Załączniki:
DEVORAN SA Q2 za 2020.pdf

Jednostkowy i skonsolidowany raport Spółki Devoran S.A. za I kwartał 2020 r.

Kwartalny | EBI | 4/2020

Spółka Devoran S.A. przekazuje w załączniku jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r.

Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

DEVORAN SA Q1 za 2020.pdf

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej

Roczny | EBI | 3/2020

Zarząd Spółki Devoran S.A. przekazuje skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Devoran S.A. za 2019 rok wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Jan Karaszewski – Prezes Zarządu
Załączniki:

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK DEVORAN ZA 2019 R..pdf

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GK DEVORAN ZA 2019 R..pdf

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA GK DEVORAN ZA 2019 R..pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE GK DEVORAN- PRZELICZENIE NA EURO.pdf

OŚWIADCZENIE 1 GK DEVORAN.pdf

OŚWIADCZENIE 2 GK DEVORAN.pdf

LIST DO AKCJONARIUSZY DEVORAN 2020.pdf

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO DEVORAN 2020.pdf

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close