Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej

EBI | 18/2020

Zarząd spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w związku z publikacją ogłoszenia o zwołaniu na dzień 21 października 2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki oraz przewidzianym w porządku obrad punktem 8. dotyczącym zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, w dniu 13 października 2020 r. do Spółki od akcjonariusza Emitenta – spółki Carom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – wpłynęły dokumenty zgłaszające kandydaturę:
1. pana Ludomira Dudy,
2. pana Pawła Millera,
3. pana Grzegorza Onichimowskiego
na stanowisko członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Życiorysy, oświadczenia oraz zgłoszenie kandydatów na stanowisko członków Rady Nadzorczej Emitenta stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  • Wojciech Mazurkiewicz – Prezes Zarządu

Załączniki:

Ludomir Duda_CV.pdf
Oświadczenie zgoda na kandydowanie Ludomir Duda.pdf
Paweł Miller_CV.pdf
Oświadczenie_zgoda na kandydowanie Paweł Miller.pdf
Grzegorz Onichimowski_CV.pdf
Oświadczenie zgoda na kandydowanie Grzegorz Onichimowski.pdf
Zgłoszenie kandydatów do RN DEVORAN SA.pdf

Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy Devoran S.A. do złożenia dokumentów akcji

ESPI | 12/2020

Zarząd Spółki DEVORAN S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, „Emitent”_, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw _Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm._, wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w dni robocze _poniedziałek – piątek_ w godzinach od 10:00 do 15:00 w siedzibie Emitenta znajdującej się w Warszawie _03-715_, ul. Stefana Okrzei 1a, piętro I.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy.
Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.

Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw _Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm._

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Devoran S.A. wraz z projektami uchwał

EBI | 17/2020

Zarząd spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 21 października 2020 r., o godz. 12:00, przy ul. Stefana Okrzei 1A, 03-715 Warszawa („Zgromadzenie”),
Treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Wojciech Mazurkiewicz – Prezes Zarządu
Załączniki:

NWZA DEVORAN 21102020 ZWOŁANIE.pdf

NWZA DEVORAN 21102020 PROJEKTY UCHWAŁ.pdf

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Devoran S.A. wraz z projektami uchwał

Bieżący | EBI | 17/2020

Zarząd spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 21 października 2020 r., o godz. 12:00, przy ul. Stefana Okrzei 1A, 03-715 Warszawa („Zgromadzenie”). Treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Wojciech Mazurkiewicz – Prezes Zarządu
Załączniki:

NWZA DEVORAN 21102020 ZWOŁANIE.pdf
NWZA DEVORAN 21102020 PROJEKTY UCHWAŁ.pdf

Odwołanie dotychczasowego Prezesa Zarządu i powołanie nowego Prezesa Zarządu

EBI | 16/2020

Zarząd Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 18 września 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o dokonaniu z dniem podjęcia uchwał zmian w składzie Zarządu Spółki polegających na:
1. odwołaniu Pana Romana Zdzisława Cała z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz ze składu Zarządu Spółki; oraz
2. powołaniu Pana Wojciecha Mazurkiewicza do Zarządu Spółki oraz powierzeniu mu stanowiska Prezesa Zarządu Spółki.Życiorys Pana Wojciecha Mazurkiewicza stanowi załącznik do niniejszego raportu.Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zw. z § 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego System Obrotu

Wojciech Mazurkiewicz – Prezes Zarządu

Załączniki: ŻYCIORYS WOJCIECH MAZURKIEWICZ.pdf

 

Podpisanie umowy ze spółką Alternative Solar Solution

ESPI | 10/2020

Zarząd Devoran S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał z panem Wojciechem Mazurkiewiczem Umowę Inwestycyjną dotyczącą objęcia przez Emitenta udziałów w podwyższonym kapitale spółki Alternative Solar Solution sp. z o.o. Umowa gwarantuje Emitentowi uprawnienie do wezwania pana Wojciecha Mazurkiewicza do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego spółki Alternative Solar Solution sp. z o.o. oraz objęcia nowych udziałów za wkład w kwocie do 5 mln złotych w terminie do dnia 31 marca 2021 r.

Alternative Solar Solution sp. z o.o. – jest firma technologiczną, dostarczającą kompleksowe rozwiązania w zakresie wytwarzania i magazynowania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Podstawowe elementy systemu to samowystarczalne energetycznie domy Energiale. Energiale _www.energiale.com_ tworzy unikalną na polskim rynku ofertę masowego rozwoju, modułowego i skalowalnego budownictwa jednorodzinnego oraz rozproszonej generacji energii elektrycznej, a także lokalnej e-mobilności w oparciu o własny zsynchronizowany z budynkiem system modułów fotowoltaicznych, magazynem energii i domową stacją ładowania aut elektrycznych. Naturalnym celem systemu Energiale jest holistyczne podejście do potrzeb mieszkaniowych z dostępem do własnej odnawialnej energii elektrycznej zaspokajającej potrzeby bytowe oraz służącej do zasilania e-mobilności.

Podpisanie Umowy wpisuje się w dotychczasową strategię Emitenta obejmującą m.in. inwestowanie w spółki o dużym potencjale rozwoju a także działalność na rynku nieruchomości. W ocenie Emitenta podpisanie Umowy stanowi podstawę do rozszerzenia strategii Emitenta o działalność związaną z rynkiem odnawialnych źródeł energii.

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2020 r.

Kwartalny | EBI | 15/2020

Zarząd Spółki Devoran S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączniku jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny Spółki za II kwartał 2020 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Roman Cała – Prezes Zarządu

Załączniki:
DEVORAN SA Q2 za 2020.pdf

Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19.

Bieżący | ESPI | 9/2020

Zarząd Spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej „Spółka”, „Emitent”_ działając na podstawie art. 19 ust.3 Rozporządzenia MAR informuje, iż otrzymał powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez Polish American Investment Fund LLC.

Zawiadomienie_PAIF.pdf

Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19.

Bieżący | ESPI | 8/2020

Zarząd Spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej „Spółka”, „Emitent”_ działając na podstawie art. 19 ust.3 Rozporządzenia MAR informuje, iż otrzymał powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez Pana Daniela Szczepana Książka.

2020-07-30_zawiadomienie_DSK.pdf

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close