Akcjonariusze powyżej 5% głosów na ZWZA

Raport bieżący 8/2014

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zgodnie z zapisem art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 7 maja 2014 r., z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z podaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym WZA oraz w ogólnej liczbie głosów.

 

Liczba akcji na ZWZA: 31.185.000 sztuk

 

1.Karaszewska Izabela Weronika – 9.935.000 akcji uprawnionych do 16.770.000 głosów co stanowiło 44,11% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 16,50% ogólnej liczby głosów.

2.Michalski Łukasz – 7.200.000 akcji uprawnionych do 7.200.000 głosów co stanowiło 18,94% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 7,08% ogólnej liczby głosów.

3.Marczak Przemysław – 6.000.000 akcji uprawnionych do 6.000.000 głosów co stanowiło 15,78% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 5,90% ogólnej liczby głosów.

4.Przybyłowski Henryk – 4.050.000 akcji uprawnionych do 4.050.000 głosów co stanowiło 10,65% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 3,98% ogólnej liczby głosów.

5.Przyłuski Lech Antoni – 4.000.000 akcji uprawnionych do 4.000.000 głosów co stanowiło 10,52% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 3,93% ogólnej liczby głosów.

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close