Raport Bieżący nr 11/2014

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2014 z dnia 08.05.2014r., Zarząd Devoran S.A. w załącznikach przekazuje życiorysy Członków Rady Nadzorczej powołanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 7 maja 2014 roku.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.