Bieżący | EBI | 9/2020

W nawiązaniu do raportu 7/2020 z dnia 23.06.2020 roku Zarząd Spółki Devoran S.A. przekazuje w załączniku życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23.06.2020 roku.

Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Natalia Gołębiowska życiorys.pdf
Radosław Graboś życiorys.pdf
Krzysztof Moszkiewicz życiorys.pdf
Michał Nyznar życiorys.pdf
Michał Tymczyszyn życiorys.pdf