Raport Bieżący nr 13/2016
PDF

Zarząd spółki pod firmą DEVORAN S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w związku z wygaśnięciem mandatu Prezesa Zarządu Jana Karaszewskiego, Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym tj. 1.07.2016 r. podjęła uchwałę w sprawie powołania Zarządu Spółki na okres nowej kadencji, powierzając funkcję Prezesa Zarządu Panu Sławomirowi Karaszewskiemu.

W załączniku Emitent przekazuje życiorys Pana Sławomira Karaszewskiego.

Podstawa prawna § 3 pkt 11. Zalącznika do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.