Raport Bieżący nr 14/2017

W załączniku Emitent przekazuje życiorys nowego Prezesa Zarządu.
Podstawa prawna §3 ust.2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.