Zmiany w Statucie Spółki wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2022 r.

Bieżący | EBI | 13/2022

Zarząd Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2022 roku („ZWZ”) wprowadziło zmiany w Statucie Spółki w sprawie zmiany firmy Spółki.
W związku z powyższym ZWZ uchyliło dotychczasowe brzmienie § 1 Statutu Spółki w całości i nadało mu nowe następujące brzmienie:
„Spółka prowadzi działalność pod firmą: Grand Park Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: Grand Park S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”
Ponadto, ZWZ podjęło uchwałę w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A i związanej z tym zmiany Statutu Spółki i zmieniło §8 ust. 1 lit. a Statutu spółki w brzmieniu:
„a) 236.550 (dwieście trzydzieści sześć pięćset pięćdziesiąt) akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, które są akcjami imiennymi założycielskimi, uprzywilejowanymi co do głosów – na jedna akcję przypadają 2 (dwa) głosy,”
i nadało mu nowe, następujące brzmienie:
„a) 236.550 (dwieście trzydzieści sześć pięćset pięćdziesiąt) akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, które są akcjami imiennymi założycielskimi.”

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

  • Roman Cała – Pełnomocnik

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close