Raport Bieżący nr 5/2015

PDF

Zarząd Devoran S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Devoran S.A. Uchwałą nr 5 podjętą w dniu 2 marca 2015 roku powołało Pana Michała Tymczyszyna na Członka Rady Nadzorczej.

Informacja dotycząca nowo powołanego członka Rady Nadzorczej Zarząd Devoran S.A. znajduj się załączniku do niniejszego raportu

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.