Zarząd Spółki Devoran S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 16 lutego 2018 roku NWZ Spółki dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki powołując do Rady Nadzorczej nowego członka w osobie Pana Jana Karaszewskiego.

Pozostały skład członków Rady Nadzorczej nie ulega zmianie.

Skład Rady Nadzorczej Spółki po zmianach w dniu dzisiejszym:
1. Jan Karaszewski – członek RN
2. Katarzyna Mielczarek – członek RN
3. Jerzy Karaszewski – członek RN
4. Krzysztof Moszkiewicz – członek RN
5. Michał Tymczyszyn – członek RN

Życiorys nowego członka Rady Nadzorczej Spółka przekazuje w załączniku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Jan Karaszewski – życiorys.pdf