EBI | 20/2020

Zarząd Spółki Devoran S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 21 października 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały o odwołaniu z Rady Nadzorczej Emitenta:
1. Panią Natalię Gołębiowską;
2. Pana Krzysztofa Moszkiewicza;
3. Pana Michała Nyznara; oraz
4. Pana Michała Tymczyszyna.Równocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało na członków Rady Nadzorczej Emitenta następujące osoby:
1. Pana Ludomira Duda;
3. Pana Pawła Millera;
4. Pana Grzegorza Onichimowskiego; oraz
4. Panią Sandrę Strzelecką.

Życiorysy nowopowołanych członków Rady Nadzorczej Emitenta stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”

  • Wojciech Mazurkiewicz – Prezes Zarządu

Załączniki:

DEV_201022_RN_Ludomir Duda.pdf
DEV_201022_RN_Paweł Miller.pdf
DEV_201022_RN_Grzegorz Onichimowski.pdf
DEV_201022_RN_Sandra Strzelecka.pdf