Raport Bieżący nr 26/2015

Zarząd Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, o przyspieszeniu terminu publikacji raportu kwartalnego Emitenta za III kwartał 2015 roku.

Nowy termin publikacji to 30 października 2015 r.

Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2015 r. (raport bieżący EBI nr 1/2015 z 27 stycznia 2015 r.) pierwotnie deklarowanym terminem publikacji ww. raportu był 10 listopada 2015 r.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect”.