Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A., w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 4/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r., niniejszym informuje iż zmianie ulega termin przekazania do publicznej wiadomości Raportu rocznego za 2012 rok. Pierwotnie wyznaczony termin publikacji na dzień 14 czerwca 2013 r. decyzją Zarządu zostaje zmieniony na dzień 24 czerwca 2013 r.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
– Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Damian Ponczek – Prezes Zarządu