Raport Bieżący nr 15/2017

Nowy adres siedziby Emitenta to: Plac Bankowy 2, 00- 095 Warszawa.
Uchwała w sprawie zmiany adresu siedziby Emitenta wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.