Raport Bieżący nr 21/2015

Zarząd Devoran S.A. (dalej: „Emitent”; „Spółka”) informuje, iż na mocy uchwały Zarządu z dnia 8 października 2015 roku zmianie ulega adres siedziby Emitenta.
W związku z powyższym nowym adresem Spółki jest:
ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.