Raport Bieżący nr 29/2014

Zarząd Devoran S.A. (dalej: „Emitent”; ”Spółka”) informuje, że w dniu 16 grudnia 2014 roku podjął uchwałę, iż z dniem 18 grudnia 2014 roku zmianie ulega adres Emitenta.

Nowym adresem Spółki będzie: Devoran S.A., ul. Wiertnicza 107, 02-952 Warszawa.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.