Raport Bieżący nr 21/2014

Zarząd Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 13 czerwca 2014 r. Spółka złożyła do KDPW wniosek o scalenie akcji Emitenta w dniu 4 lipca 2014 r. zarejestrowanych w KDPW pod kodem PLVGUAR00011 w liczbie 93.770.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda w stosunku 100:1.

W związku z powyższym po wymianie w KDPW pod kodem PLVGUAR00011 zarejestrowanych będzie 937.700 akcji o wartości nominalnej 10,00 zł każda.

Dzień Referencyjny został wyznaczony na 26 czerwca 2014 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”