Raport Bieżący nr 22/2014

W związku z planowanym przeprowadzeniem transakcji scalenia akcji. Zarząd Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 13 czerwca 2014 r. Spółka złożyła do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o zawieszenie notowań akcji Emitenta od dnia 18 czerwca 2014 r. do dnia 9 lipca 2014 r. włącznie.
Dzień Referencyjny został wyznaczony na 26 czerwca 2014 r., natomiast dzień przeprowadzenia transakcji scalenia na 4 czerwca 2014 r.

Wznowienie obrotu akcjami Emitenta planowane jest na dzień 10 lipca 2014 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”