EBI | 18/2020

Zarząd spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w związku z publikacją ogłoszenia o zwołaniu na dzień 21 października 2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki oraz przewidzianym w porządku obrad punktem 8. dotyczącym zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, w dniu 13 października 2020 r. do Spółki od akcjonariusza Emitenta – spółki Carom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – wpłynęły dokumenty zgłaszające kandydaturę:
1. pana Ludomira Dudy,
2. pana Pawła Millera,
3. pana Grzegorza Onichimowskiego
na stanowisko członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Życiorysy, oświadczenia oraz zgłoszenie kandydatów na stanowisko członków Rady Nadzorczej Emitenta stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  • Wojciech Mazurkiewicz – Prezes Zarządu

Załączniki:

Ludomir Duda_CV.pdf
Oświadczenie zgoda na kandydowanie Ludomir Duda.pdf
Paweł Miller_CV.pdf
Oświadczenie_zgoda na kandydowanie Paweł Miller.pdf
Grzegorz Onichimowski_CV.pdf
Oświadczenie zgoda na kandydowanie Grzegorz Onichimowski.pdf
Zgłoszenie kandydatów do RN DEVORAN SA.pdf