Raport bieżący 3/2021

Zarząd Spółki DEVORAN S.A. przekazuje w załączniku otrzymane w dniu dzisiejszym od Pana Roberta Rasińskiego zawiadomienie o zbyciu akcji.

Zawiadomienie_Akcjonariusza_RR.pdf