Raport bieżący 2/2021

Zarząd Spółki DEVORAN S.A. przekazuje w załączniku otrzymane w dniu dzisiejszym od Pana Pawła Jazłowieckiego zawiadomienie o zbyciu akcji.

Zawiadomienie_Akcjonariusza_PJ.pdf