Raport Bieżący 21/2020

Zarząd Spółki DEVORAN S.A. przekazuje w załączniku otrzymane w dniu dzisiejszym zawiadomienie od Pana Pawła Jazłowieckiego o nabyciu akcji.

Zawiadomienia_Akcjonariusza.pdf