Raport bieżący 4/2021

Zarząd Spółki DEVORAN S.A. przekazuje w załączniku otrzymane w dniu dzisiejszym od Konakov Ltd. zawiadomienie o nabyciu akcji.

ZAWIADOMIENIE_AKCJONARIUSZA_KONAKOV_LTD_20012021.pdf