Raport Bieżący 19/2020

Zarząd Spółki DEVORAN S.A. przekazuje w załączniku otrzymane w dniu dzisiejszym zawiadomienie o nabyciu akcji od Konakov Ltd.

ZAWIADOMIENIE_AKCJONARIUSZA_KONAKOV_LTD.pdf