Zawiadomienie w trybie 69 ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący 6/2015

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki pod firmą Devoran Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 28 lipca 2015 r. otrzymał od p. Łukasza Michalskiego zawiadomienie przekazane w trybie art. 69 ust. 1 pkt. ustawy o ofercie publicznej.

Zawiadomienie dotyczy zmniejszenia posiadanego udziału w Spółce w związku ze zbyciem w dniu 28 lipca 2015 r. 5.000 (słownie: pięć tysięcy) akcji Spółki.

Pan Łukasz Michalski posiada aktualnie 48.000 akcji (słownie: czterdzieści osiem tysięcy) akcji Devoran S.A., które uprawniają do oddania 48.000 (słownie:czterdzieści osiem tysięcy) głosów na WZ Devoran S.A. co stanowi 4,72% w ogólnej liczbie głosów Spółki i 5,12% kapitału zakładowego Spółki.

Przed zbyciem ww. akcji, p. Łukasz Michalski posiadał 53.000 akcji (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji Devoran S.A., które uprawniały do oddania 53.000 (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące) głosów na WZ Devoran S.A. co stanowiło 5,65% w ogólnej liczbie głosów Spółki i 5,21% kapitału zakładowego Spółki.

Pan Łukasz Michalski zawiadamia, że brak jest podmiotów zależnych od niego posiadających akcje Spółki, a także osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. C) Ustawy o ofercie tj. Osób trzecich, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnia do wykonywania prawa głosu.

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close