Raport bieżący 8/2018

Zarząd Spółki Devoran przekazuje w załączniku otrzymane w dniu dzisiejszym zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej progu 5% przez Mutual Fund Invest Classic zarządzany przez Invest Fund Management z siedzibą w Bułgarii.

ZAWIADOMIENIE_O_ZWIEKSZENIU_UDZIALU..PDF