Raport bieżący z plikiem 2/2017

Zarząd spółki pod firmą Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) niniejszym informuje iż w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki pod firmą Carom sp. o.o. z siedzibą w Warszawie informację o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA oraz w kapitale zakładowym Emitenta. Treść zawiadomienia Carom sp. z o.o. stanowi załącznik do niniejszego raportu.