Zarząd Spółki przekazuje w załączniku otrzymane zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów od Spółki Edfalon Finance Limited.

Załącznik:

Edfalon_-_zawiadomienie_o_zmniejszeniu_progow_27.03.2018.pdf